+ 2 :
2 10 89857884477

( )

:
https://youtu.be/4AmHNm6ganU

!
89857884477

________________________________
-
-
- ;
- ;
- ;
- ;
- :
,

_________________________________
8 ;
300 ;
_________________________________
!
89857884477
.......................
:
https://youtu.be/ibiwntWwy6c
https://youtu.be/nz2kmUlNBok: , , , , ,